Terms & conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

“เว็บไซต์ Hoopsstationth.com (เว็บไซต์) ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดย บริษัท ฮูพส์ สามหกศูนย์ จำกัด (บริษัทฯ)
หมายเลขจดทะเบียน 105562201789 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1000/1-2 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 22 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110″
การใช้งานเว็บไซต์ การซื้อสินค้า และใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ
ผู้ใช้บริการ (ท่าน) จะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ในการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านควรตรวจสอบข้อมูลหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง
การใช้งานเว็บไซต์ Hoopsstationth.com การซื้อสินค้า และการร่วมกิจกรรมลงชื่อรับสิทธิ์การซื้อสินค้า ท่านจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ ยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน

ข้อกำหนดในการซื้อสินค้า

1. สินค้าที่อยู่ในการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่มูลค่าเท่ากันหรือน้อยกว่า หากท่านต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มูลค่าสูงกว่าท่านสามารถชำระค่าสินค้าส่วนต่างเพิ่มได้

2. การสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อการชำระเงินได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น สินค้าที่คงค้างอยู่ในตะกร้าสินค้าและยังไม่ได้รับการชำระจะปรากฏให้ลูกค้าท่านอื่นมองเห็นและสั่งซื้อได้ตามปกติ

3. ราคาสินค้าสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. เนื่องจากการเลือกใช้กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต่างกันระหว่างในเว็บไซต์และหน้าร้าน Hoops Station ราคาสินค้าในเว็บไซต์อาจจะต่างจากหน้าร้าน Hoops Station โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า และการยืนยันการชำระเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้มีความแตกต่างในเวลาการจัดส่ง การจัดส่งอาจเกิดความล่าช้าจากสาเหตุของไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Line: @HoopsstationTH

ข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรมลงชื่อรับสิทธิ์ซื้อสินค้า (Online Raffle)

1. จำกัดสิทธิ์การลงทะเบียน 1 คน ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น หากทางบริษัทฯพบการทุจริต ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดชื่อออกจากกิจกรรม และอาจแบนการทำกิจกรรมในอนาคต

2. การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกผู้ชนะ จำนวนผู้ชนะ เวลาในการประกาศผู้ชนะ วิธีในการประกาศผู้ชนะ การยืนยันตัวตน และการไกล่เกลี่ยกรณีที่มีข้อพิพาท

3. ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ หากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ตามเงื่อนไข จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

4. ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ หากไม่สามารถทำการชำระค่าสินค้าภายในเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า