เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 และปริมาณออเดอร์จำนวนมาก สินค้าจะใช้เวลาในการจัดส่งภายใน3-10วันทำการ ขออภัยในความไม่สะดวก
Due to the COVID-19 pandemic and the large number of orders, your order will take 3-10 working days for delivery. Sorry for your inconvenience.

Terms & conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

“เว็บไซต์ Hoopsstationth.com (เว็บไซต์) ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดย บริษัท ฮูพส์ สามหกศูนย์ จำกัด (บริษัทฯ)
หมายเลขจดทะเบียน 105562201789 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1000/1-2 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 22 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110″
การใช้งานเว็บไซต์ การซื้อสินค้า และใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ
ผู้ใช้บริการ (ท่าน) จะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ในการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านควรตรวจสอบข้อมูลหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง
การใช้งานเว็บไซต์ Hoopsstationth.com การซื้อสินค้า และการร่วมกิจกรรมลงชื่อรับสิทธิ์การซื้อสินค้า ท่านจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ ยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน

ข้อกำหนดในการซื้อสินค้า

1. สินค้าที่อยู่ในการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่มูลค่าเท่ากันหรือน้อยกว่า หากท่านต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มูลค่าสูงกว่าท่านสามารถชำระค่าสินค้าส่วนต่างเพิ่มได้

2. การสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อการชำระเงินได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น สินค้าที่คงค้างอยู่ในตะกร้าสินค้าและยังไม่ได้รับการชำระจะปรากฏให้ลูกค้าท่านอื่นมองเห็นและสั่งซื้อได้ตามปกติ

3. ราคาสินค้าสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. เนื่องจากการเลือกใช้กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต่างกันระหว่างในเว็บไซต์และหน้าร้าน Hoops Station ราคาสินค้าในเว็บไซต์อาจจะต่างจากหน้าร้าน Hoops Station โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า และการยืนยันการชำระเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้มีความแตกต่างในเวลาการจัดส่ง การจัดส่งอาจเกิดความล่าช้าจากสาเหตุของไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Line: @HoopsstationTH

ข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรมลงชื่อรับสิทธิ์ซื้อสินค้า (Online Raffle)

1. ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนโดยใช้ ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของตัวเองที่มีอยู่จริง *ที่อยู่จะต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้เข้าร่วม 1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากพบการลงทะเบียนซ้ำซ้อนผู้เข้าร่วมจะโดนตัดสิทธิ์จากการสุ่มผู้โชคดีทันที

3. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

4. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมสามารถยกเลิกการเข้าร่วมได้ภายใน 20.00 น. ของวันเดียวกันเท่านั้น

5. การลงทะเบียนไม่สามารถโอนสิทธิ์ ขายสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของสิทธิ์ได้

6. การลงทะเบียนไม่ได้เป็นการรับรองว่าท่านจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้า

7. การลงทะเบียนไม่มีมูลค่า ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือเป็นเครดิตในการซื้อสินค้าใดๆได้

8. สินค้าที่ขายผ่านทางการสุ่มผู้โชคดี ไม่สามารถใช้บัตรของขวัญ หรือส่วนลดอื่นๆตอนชำระสินค้าได้

9. ผู้เข้าร่วมยินยอมให้บริษัท ฮูพส์ สามหกศูนย์ จำกัด ใช้ข้อมูลที่กรอกตอนลงทะเบียนเพื่อดำเนินการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าอัตโนมัติในกรณีที่ผู้เข้าร่วมได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้า

10. บริษัท ฮูพส์ สามหกศูนย์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาปิดลงทะเบียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. ผู้เข้าร่วมรับทราบและเข้าใจว่าเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะถือว่าท่านได้อนุมัติการกันวงเงินผ่าน ระบบ Omise Payment Gateway

12. หากผู้เข้าร่วมเป็นผู้โชคดีจากการสุ่ม วงเงินที่กันไว้จะถูกดำเนินการตัดทันที

13. [บัตรเครดิต] หากผู้เข้าร่วมไม่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อ ทาง Omise และธนาคารผู้ออกบัตรจะทำการคืนวงเงินกลับเข้าบัตรเครดิตโดยใช้ระยะเวลา 1-7 วัน ซึ่งระยะเวลาการคืนวงเงินเข้าบัตรจะขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต กรุณาติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตหากพบปัญหาในการคืนวงเงิน

14. [บัตรเดบิต] หากลงทะเบียนโดยใช้บัตรเดบิตการคืนวงเงินอาจใช้ระยะเวลามากถึง 45 วัน ซึ่งระยะเวลาการคืนวงเงินเข้าบัตรจะขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรเดบิต กรุณาติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเดบิตเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

15. หากผู้เข้าร่วมเป็นผู้โชคดีจากการสุ่มจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อในภายหลังได้ และขอสงวนสิทธิ์การคืนทุกกรณี

16. สินค้ามีค่าขนส่ง 100 บาท

17. สินค้าที่ขายผ่านทางการสุ่มผู้โชคดี ไม่สามารถเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนรุ่น เปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี

18. บริษัท ฮูพส์ สามหกศูนย์ จำกัด มีสิทธิ์ในการติดสินผู้เข้าร่วมการสุ่มผู้โชคดีที่ทำผิดกฏ ให้ข้อมูลเท็จ หรือสร้างเหตุการณ์ไม่สงบให้กับผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆหรือขั้นตอนการดำเนินงาน โดยการถอนชื่อออกจากการสุ่ม