เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 และปริมาณออเดอร์จำนวนมาก สินค้าจะใช้เวลาในการจัดส่งภายใน3-10วันทำการ ขออภัยในความไม่สะดวก
Due to the COVID-19 pandemic and the large number of orders, your order will take 3-10 working days for delivery. Sorry for your inconvenience.

Exchange policy

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าที่ซื้อแล้วไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

2. ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่มูลค่าเท่ากันหรือน้อยกว่า หากท่านต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มูลค่าสูงกว่าท่านสามารถชำระค่าสินค้าส่วนต่างเพิ่มได้

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน รวมถึงบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกประการและไม่ตัดป้ายสินค้าออกจากตัวสินค้า

4. สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ 1 ครั้ง

5. สินค้าที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ จะต้องถูกส่งคืนภายใน 10 วันหลังจากวันที่สินค้าถูกจัดส่ง

6. ลูกค้าต้องแสดงภาพสำเนาใบเสร็จตัวจริงที่ได้รับพร้อมสินค้า เมื่อแจ้งความต้องการการเปลี่ยนสินค้า

7. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ามาเปลี่ยน

8. สินค้าที่ทำรายการผ่านช่องทางเว็บไซต์ ไม่สามารถนำไปเปลี่ยนที่หน้าร้านได้

ขั้นตอนในการเปลี่ยนสินค้า

1. ติดต่อเราผ่านทาง [email protected] หรือ Line Official Account @hoopsstationth และระบุ
– ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่
– ภาพหรือสำเนาใบเสร็จตัวจริง
– ข้อมูลสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน size

2. ส่งสินค้าคืนตามที่อยู่ที่จัดส่งด้านล่าง
“บริษัท ฮูพส์ สามหกศูนย์ จำกัด
เลขที่ 1000/1-2 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า
ชั้น 22 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110″

3. เมื่อสินค้าส่งถึงบริษัทฯแล้ว บริษัทฯจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันในการตรวจเช็คสภาพสินค้าและติดต่อท่านกลับ

4. ในกรณีที่ทางบริษัทฯตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่าสินค้าที่ส่งคืนกลับมาไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ส่งสินค้ากลับและไม่อนุมัติการเปลี่ยนสินค้า